Education & Training

LIME TREE verzorgt colleges aan verschillende Nederlandse universiteiten (m.n. Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit en Nyenrode), in het bijzonder het masters en post-masters op het brede terrein van auditing. In dit kader worden ook scripties van afstudeerders begeleid alsmede examens afgenomen.

Op regelmatige basis publiceert LIME TREE boeken en artikelen in tijdschriften om kennis te delen. Tevens verzorgt LIME TREE lezingen en voordrachten op congressen en symposia.

Daarnaast heeft LIME TREE standaard trainingsmodules ontwikkeld op het gebied van oordeelsvorming en het overtuigen door professionals. Deze en nieuw ontwikkelde modules kunnen benut worden om een eendaagse training te geven in house of voor grotere groepen. Masterclasses worden georganiseerd in samenwerking met andere instituten en experts.

PARTNER IN PERSONAL SKILLS


Downloads


Partner

serum.jpg

Contact

LIME TREE Research & Education

Kantoor 's-Hertogenbosch
tel. +31 (0)6 51366752

info@limetree-research.nl